M.Tech Students | Graduated

CSE (Information Security)
S.No.     Student Name    
1 Aakarsha Agarwal
2 Adarsh Agarwal
3 Aritra Dhar
4 Himanshu Gupta
5 Narayana Reddy Y
6 Neha Gupta
7 Nikita Jain
8 Nipun Bansal
9 Nisha Aggarwal
10 Nishant Sharma
11 Prateek Sharma
12 Rashi Garg
13 Sandipan Biswas
14 Shaifali Gupta
15 Siddharth Dawar
16 Vishesh Narwal

CSE (Data Engineering)
S.No.     Student Name    
1 Aayushee Gupta
2 Abhishek Bhola
3 Ambreen Bashir
4 Aniya Aggarwal
5 Anuj Rajani
6 Gajendra Ranjit Waghmare
7 Ganesh Ghongane
8 Kanchan Arora
9 Kongara Amani
10 Krishan Arya
11 Lovey Agrawal
12 Megha Mittal
13 Pankaj Sahu
14 Ritika Jain
15 Shilpi Jain
16 Sudeep Gupta

CSE (Mobile Computing)
S.No.     Student Name    
1 Karishma Chug
2 Akshi
3 Alvika Gautam
4 Amit
5 Milan Jain
6 Mridula Singh
7 Nishtha Ahuja
8 Prateek Jassal
9 Priyanka Singh
10 Samit Anwer
11 Shailja Thakur
12 Stuti Jain
13 Tarun Gupta
14 Veeru Sharma
CSE (Without Specialisation)
S.No.     Student Name    
1 Parikshit Maini
2 Rohit Jain
3 Sakshi Tiwari
4 Shilpa Garg
5 Deepika
6 Rohit Romley
7 Praful Agrawal
8 Trasha Gupta
CSE (Dual Degree)
S.No.     Student Name    
1 Apurv Mehra
2 Sudip Mittal

ECE (VLSI & Embedded System)
S.No.     Student Name    
1 Gade Narayana Sri Harsha
2 Kumar Abhishek
3 Neeraj Kumar
4 Pranay Samanta
5 Rahul Kumar shah
6 Rohan Sinha
7 Sidhartha Sankar Rout
8 Srikrishna Acharya B
9 Supratim Das
10 Swatilekha Majumdar
11 Vijender Kumar Sharma
12 Vinod Kumar Singh
ECE (Without Specialisation)
S.No.     Student Name    
1 Ankita Shukla
2 Mir Mohsina Rahman
3 Namrata Dwivedi
4 Rohit Jain
5 Shubha Sharma
6 Aijaz Mehdi Zaidi
7 Varsha Maheshwari