M.Tech Students | Graduated

Information Security
S.No.     Student Name    
1 Abhishek Kumar
2 Arpan Jati
3 Arun Jindal
4 Megha Agrawal
5 Monika Singh
6 Piyush Yadav
7 Prachi Jain
8 Snigdha Samantaray
9 Sonia Soubam
10 Srishti Gupta
11 Sumesh R
12 Tarun Bansal
13 Vartika Srivastava
14 Vidushi Chaudhary
15 Vivekanand Agarwal

Data Engineering
S.No.     Student Name    
1 Abhishek Kumar Singh
2 Aditi Sharma
3 Ankita Likhyani
4 Annapurna Samantaray
5 Deepti Azad
6 Kritika Rani
7 Megha Gupta
8 Neha Bansal
9 Prabha Rathinam M.
10 Radhika Tayal
11 Rahul Mishra
12 Satadipa Chakraborty
13 Saurabh Shakyawar
14 Shuchi Mala
15 Sruti Sharma
16 Swati Agarwal
17 Vandna Sharma